Indstillinger


Hent StartPage by Ixquick-værktøjslinjen

Tilføj StartPage-værktøjslinjen til din browser. Den er nem og sjov at bruge.

Bedre beskyttelse af personlige oplysninger:
  • Direkte adgang til Ixquicks private søgninger Ingen udspionering. Ingen lagring. Ingen sporing.
  • Sletter omgående tredjepartscookies, som du har fået med på vejen, mens du surfede.
  • Sletter også " Flash cookies and/or Supercookies (Flash-cookies og/eller Supercookies) " fra din computer.
  • Bruger HTTPS til at forhindre, at internetudbydere skaffer sig adgang til dine personlige oplysninger.
Flere funktioner:

Værktøjslinjen har forskellige forklaringer og anvisninger, som bliver synlige, når markøren holdes hen over et ord. Hold markøren over ikonerne for at få flere oplysninger om et bestemt emne. Nogle hyppigt stillede spørgsmål findes her.

Ved at downloade Ixquick værktøjslinjen accepterer du vores Vilkår og betingelser.

Systemkrav:Vilkår og betingelser
Ixquick søgeværktøjslinjen, skrivebordslinjen og browser plug-in (sammen med "Ixquick søgeprogrammerne") tilbyder let adgang til Ixquicks søgefunktioner. Når du bruger dem, bliver dine anmodninger videresendt til Ixquick, så du kan modtage resultaterne. Værktøjslinjen og skrivebordslinjeprogrammerne kontrollerer periodisk, om en ny version er tilgængelig, og kan spørge dig om, du ønsker at opgradere. Dine søgninger og anden brug holdes fortroligt og anynomt, i henhold til vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kun til ikke-kommerciel brug
Ixquick søgeprogrammerne er gjort tilgængelige for dig udelukkende til ikke-kommerciel brug. Dette betyder, at du kan bruge dem på arbejdet eller derhjemme til at søge efter det, du vil. Men du skal først indhente Ixquicks tilladelse, hvis du ønsker at sælge Ixquick værktøjslinjen, skrivebordslinjen eller browser plug-in eller al information, alle ydelser eller software knyttet dertil eller afledt herfra, eller hvis du ønsker at ændre, kopiere (med undtagelse af det, der er angivet nedenfor), licensere eller skabe afledte værker fra Ixquick søgeprogrammerne. Derudover må du ikke bruge Ixquick søgeprogrammerne på nogen måde, der kunne skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Ixquicks søgeservice (f.eks. må du ikke bruge Ixquick søgeprogrammerne på automatiseret vis), du må heller ikke bruge dem på en måde, der kunne forstyrre en anden parts brug og glæde ved dennes brug af Ixquicks søgeservice.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende distributionsbetingelserne eller har nogen ideer til, hvordan vi kan forbedre dem, send os en e-mail via linken "Del det med os" på Ixquick.com websiden. Bemærk, at hvis du gør dette, giver du også Ixquick og tredjeparter tilladelse til at bruge og inkorporere dine ideer eller kommentarer i Ixquick søgeprogrammerne (eller tredjepartssoftware) uden yderligere kompensation.

Intellektuel ejendom
Du vedkender dig, at Ixquick eller tredjeparter ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i og til Ixquick søgeprogrammerne, dele heraf, eller software udbudt gennem eller i forbindelse med Ixquick søgeprogrammerne, inklusiv, men uden begrænsning, alle immaterialrettigheder. "Immaterialrettigheder" betyder enhver og alle rettigheder under patentlove, ophavsret, love om forretningshemmeligheder, love om varemærker, love om uretfærdig konkurrence samt alle andre ejendomsrettigheder, og alle programmer, fornyelser, udvidelser og genetableringer heraf, nu eller senere, træder i kraft over hele verden. Du accepterer ikke at ændre, tilpasse, oversætte, udarbejde afledte værker heraf, dekompilere, udføre reverse engineering, demontere eller på anden vis forsøge at aflede kildekode fra Ixquick søgeprogrammerne. Du accepterer også ikke at fjerne, skjule eller ændre Ixquicks eller tredjeparts meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder vedlagt eller indeholdt i, eller hvortil der gives adgang i forbindelse med eller gennem, Ixquick søgeprogrammerne.

Garantifraskrivelse
Ixquick og enhver tredjepart, som gør sin software tilgængelig i forbindelse med eller via Ixquick søgeprogrammerne, fralægger sig ethvert ansvar for skade, der måtte opstå gennem din brug af Ixquick søgeprogrammerne og/eller enhver tredjepartsoftware, der gives adgang til i forbindelse med eller gennem brug af Ixquick søgeprogrammerne.

IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE OG AL TREDJEPARTSSOFTWARE, DER ER GJORT TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, UDBYDES "SOM DE ER", UDEN NOGEN GARANTIER OVERHOVEDET. IXQUICK OG SÅDANNNE TREDJEPARTER FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT, I VIDEST MULIGT OMFANG SOM TILLADT VED LOV, ALLE UDTRYKKELIGE, IMPLICITTE OG LOVBESTEMTE GARANTIER, INKLUSIV, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, OG IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER. IXQUICK OG ENHVER TREDJEPART, SOM GØR SIN SOFTWARE TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, FRALÆGGER SIG ENHVER GARANTI OM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNES SIKKERHED, DRIFTSSIKKERHED, BETIMELIGHED OG YDEEVNE OG SÅDAN TREDJEPARTSSOFTWARE.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU DOWNLOADER OG/ELLER BRUGER IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE SAMT AL TREDJEPARTSSOFTWARE, DER GØRES TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR AL SKADE, DER MÅTTE BLIVE PÅFØRT DIT COMPUTERSYSTEM ELLER PÅDRAGNE DATATAB SOM FØLGE AF DOWNLOAD ELLER BRUG AF IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE OG SÅDAN TREDJEPARTSSOFTWARE. VISSE STATER ELLER ANDRE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM AFVIGER FRA STAT TIL STAT OG JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

Ansvarsbegrænsning
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL IXQUICK ELLER NOGEN TREDJEPART, SOM GØR SIN SOFTWARE TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, VÆRE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN BRUGER PÅ GRUNDLAG AF DEN PÅGÆLDENDE BRUGERS BRUG ELLER MISBRUG AF IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE ELLER SÅDAN TREDJEPARTSSOFTWARE. EN SÅDAN ANSVARSBEGRÆNSNING SKAL TAGES I ANVENDELSE FOR AT FOREBYGGE INDDÆKNING AF DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE OG STRAFFENDE SKADER, HVAD ENTEN ET SÅDAN FORLANGENDE ER BASERET PÅ EN GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE UAGTSOMHED), ELLER ANDET, (SELV HVIS IXQUICK OG/ELLER EN TREDJEPARTSUDBYDER AF SOFTWARE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER). EN SÅDAN ANSVARSBEGRÆNSNING SKAL GÆLDE, UANSET OM SKADERNE OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG ELLER MISBRUG AF OG AFHÆNGIHED AF IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE OG AL TREDJEPARTSSOFTWARE, DER ER GJORT TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, ELLER SKYLDES EN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE OG AL TREDJEPARTSSOFTWARE, DER ER GJORT TILGÆNGELIG I FORBINDELSE MED ELLER GENNEM IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE, ELLER SOM SKYLDES FORSTYRRELSE, AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF IXQUICK SØGEPROGRAMMERNE (INKLUSIVE SÅDANNE SKADER, DER PÅDRAGES AF TREDJEPARTER). EN SÅDAN BEGRÆNSNING GÆLDER DESUAGTET ET SVIGT AF ETHVERT ESSENTIELT FORMÅL MED ALLE BEGRÆNSEDE RETSMIDLER OG I VIDEST MULIGE OMFANG SOM TILLADT VED LOV.

VISSE STATER ELLER ANDRE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGENDE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER VIL MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG.

Ixquicks søgeservice
Ixquick søgeprogrammerne er udviklet med henblik på brug i forbindelse med Ixquicks søgeservice. Derfor defineres din brug af Ixquicks søgeservice også af Ixquicks vilkår og brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Diverse betingelser
Disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Holland, uden at danne grundlag for uoverensstemmelse mellem lovgivningen i Holland eller i dit eget bopælsland. Hvis en retsinstans med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse eller en del af disse vilkår og betingelser er umulig at håndhæve, vil de resterende vilkår og betingelser forblive i fuld kraft.

Disse vilkår og betingelse udgør hele aftalen mellem parterne angående sagens genstand, og afløser og erstatter alle tidligere eller samtidige, skriftlige eller mundtlige aftaler angående sagens genstand. Enhver frafaldese af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser træder kun i kraft, hvis dette fremsættes skriftligt og underskrives af Ixquick og/eller tredjepart, som gør sin software tilgængelig i forbindelse med eller gennem Ixquick søgeprogrammerne.

July 2007.